Integritetspolicy / GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer/organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer och mejladress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna vara i kontakt med kund och att fakturera.


Vi har fått dina uppgifter från dig/er/överordnad beställare. Det är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal och om den registrerade inte lämnar personuppgifterna kan vi inte vara i kontakt med kund, alltså inte leverera vår tjänst och inte fakturera.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss och ett år efter din senaste kundkontakt med oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas enbart med oss (vi som arbetar på SpAek Education), Skatteverket, Visma ( som hanterar våra fakturor) och vår revisor. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Martina Sundberg, 559066-7266,
+46708294363, spaek.education@gmail.com.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på spaek.education@gmail.com.

Du når vårt dataskyddsombud på spaek.education@gmail.com.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.